Moğolistan Madenler ve Enerji Bakanı ile Toplantı, 15 Nisan 2011 İstanbul - Ankara Sanayi Odası

Moğolistan Madenler ve Enerji Bakanı ile Toplantı, 15 Nisan 2011 İstanbul

    1 Nisan 2011

Tarihi :  31.03.2011
İşareti : 5/5000 – 1095
Yanıt : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Moğolistan Madenler ve Enerji Bakanı Sayın D. Zorigt’ın, ülkemize bir ziyarette bulunacağı ve söz konusu ziyaret çerçevesinde Türk – Moğol İş Konseyi tarafından Sayın Bakanın katılımıyla 15 Nisan 2011 tarihinde DEİK’de 10:30 – 13:00 saatleri arasında madencilik, mineral, doğal kaynaklar ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların da katılımıyla “Moğolistan Madencilik ve Enerji Sektörü” toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Sözkonusu yazıda devamla, madencilik sektörünün Moğolistan’ın en önemli sektörü niteliğinde olduğu, Moğolistan’ın sınai çıktısının yüzde 70’inin, ihracatın ise yüzde 85’inin madencilik sektöründen elde edildiği ifade edilmektedir.  Moğolistan’da 100 çeşit maden rezervi tespit edilmiştir. Toplantı sırasında Moğolistan’ın ticari ve ekonomik ilişkileri, yatırım koşulları ve fırsatlarının ele alınacağı, Sayın Bakanın madencilik alanındaki yatırım mevzuatı, yapılan reformlar, sektörel bilgilendirme ve gümrük uygulamaları hakkında bilgiler vereceği ve özel sektör ile kamu kuruluşlarının projelerini paylaşacağı belirtilmektedir.  Ayrıca, Moğolistan’da madencilik alanındaki yasal düzenlemeler ve reformlar sayesinde söz konusu sektörün yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldiği ve geçen sene yabancı bir şirketin Moğolistan madenlerine 5 milyar dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirdiği vurgulanmaktadır.  

Bu çerçevede, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekteki katılım formunu doldurarak en geç 14 Nisan 2011 tarihine kadar DEİK’e (ilgili kişi: Adem Kula, tel: 0212 339 5083, faks: 0212 270 37 84, e-posta: akula@deik.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası