Moğolistan Heyetinin ziyareti - Ankara Sanayi Odası

Moğolistan Heyetinin ziyareti

Tarihi :  29.06.2011
İşareti : 5/5000 – 2129
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Politika Koordinasyon ve İş Hukuku Departmanı’ndan S. Javkhlantugs ve KOBİ ve Sanayi Destek Departmanı’ndan L. Enkhtsetseg oluşan Moğolistan Heyeti, 17 Haziran 2011 tarihinde ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne bir ziyaret gerçekleştirmiştir.  Yapılan görüşmelerde kendilerine,  Ankara Sanayisi, Ankara Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Heyet üyeleri, Moğolistan’da 60.000 şirket olduğunu ancak, Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 3000’e yakın üyesi bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca Moğolistan’da çok az Türk şirket bulunduğunu ve Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaretin de çok yetersiz olduğunu, özellikle üretim yapan Türk şirket bulunmadığını vurgulamışlardır.  Ülkelerinde özellikle madencilik sektöründe bakır, kömür ve altının ağırlıklı olarak Kanadalı firmalar tarafından işletildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, inşaat ve inşaat malzemeleri, madencilik, gıda, tekstil, dericilik, yol ve baraj yapımı sektörlerini teşvik etmek istediklerini, bu sektörlerde Türk firmaları ile ortak çalışmak istediklerini ve yardıma hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası’nın iletişim bilgileri aşağıda yeralmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası
 
Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası
Tel/Faks: +976-11-312501