Moğolistan Demiryolu Hattı - Ankara Sanayi Odası

Moğolistan Demiryolu Hattı

Tarih: 22.02.2013
İşareti: 05/5000-569
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, , bir örneği ekte yer alan ve Moğolistan’da açılan demiryolu yapımı ihalesine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanı A.Gansukh tarafından Ulanbator Büyükelçiliğimize gönderilen yazı, Türkçe tercümesi ve ihale duyurusu iletilmektedir. Anılan yazıya atfen, Moğolistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılan, toplam 5.600 kilometre uzunluğunda olması ve üç aşamada gerçekleştirilmesi öngörülen yeni demiryolu hattının yapım ihalesine Türk firmalarının da katılmasının arzu edildiği ve ihaleye son başvuru tarihinin 17 Mart 2013 olduğu belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak Ulanbator Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen, Moğolistan’ın son yıllarda yabancı firmalara maden kaynakları çıkarma, işletme ve pazarlama imtiyazlarını vermesiyle birlikte büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiği, ekonomik göstergelerin son üç yıldır oldukça olumlu bir seyir izlediği, özellikle inşaat sektörünün büyük atılım gösterdiği; öte yandan, Türk firmaların büyüyen Moğolistan piyasasına genel bir ilgisizlik içinde olduklarının gözlendiği, bunda, diğer unsurların yanı sıra, firmalarımızın Moğol piyasasının sunduğu olanakları yeterince kavrayamamalarının etken olduğunun düşünüldüğü; Çin firmalarının iç piyasada başat konuma gelmesinden rahatsızlık duyan Moğol yönetiminin, Rusya Federasyonu’nda ve Orta Asya coğrafyasında kendilerini ispatlamış Türk firmalarının Moğolistan’da iş üstlenmelerini dilediğinin, Moğol yetkililerce anılan Büyükelçiliğimize birçok defa ifade edildiği; Ulaştırma Bakanlığının açmış olduğu yaklaşık 5,2 milyar ABD Doları bedelli demiryolu yapım ihalesinin, büyük ölçekli altyapı işleri üstlenen firmalarımızın Moğolistan piyasasına girebilmeleri bakımından önem taşıdığının düşünüldüğü kaydedilmektedir.
 
Söz konusu ihaleye ilişkin detaylı bilgiye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (vvww.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/İhaleler/Süreli İhaleler bölümünden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası