Model Fabrika Açıldı

    12 Aralık 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, ASO 1. OSB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile kurulan Türkiye’nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi  (Model Fabrika) törenle açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışı ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve UNDP Türkiye Direktörü Claudio Tomasi  ile birlikte yaptı.  

ASO1. OSB’de kurulan Model Fabrika’nın açılışına ASO Yönetim Kurulu ve MeclisÜyeleri, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda sanayici dekatıldı.  Açılışta bir konuşma yapan  Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,   “Ankara Sanayi Odası,  ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi veBirleşmiş Milletler Kalkınma programı desteğiyle kurduğumuz bu merkezinsanayimize çok yeni bir bakış açısı getireceğine yürekten inanıyorum. Bumerkezle birlikte, yalın üretimve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin duyduğumuz pek çok teorik kavrampratiğe dökülür hale gelecek. Sanayicilerimiz, yaparak ve uygulayarak öğrenmeşansına sahip olacak; kendi fabrikalarına döndüklerinde burada edindikleritecrübeleri iş süreçlerine yansıtabilecekler” ifadelerini kullandı.
“Deneyimsel öğrenme, sadece sınıf eğitimlerine dayalı programlara kıyaslahatırlanma oranlarında 6,5 kata varan bir gelişme sağlıyor.Teknikleri bilmekyetmiyor, bunun bir iş yapma kültürü olarak yayılması da gerekiyor’ diyenVarank, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Aslında yalın üretimkavramı yeni bir mesele değil, temel ilkeleri 1950’lerde ortaya çıktı. Özetleşu soruya cevap arıyor; ‘En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasızüretimi, müşteri talebine de yanıt verebilecek şekilde, en az israfla nasılgerçekleştirebiliriz?’ Mikro düzeydeki bu problemi çözdüğünüz zaman,makroekonomik açıdan da önemli bir rekabet üstünlüğü sağlıyorsunuz. Yalın üretimin ruhunu anlamakkadar, uygulamada hayata geçirmek de çok mühim. Teknikleri bilmek yetmiyor,bunun bir iş yapma kültürü olarak yayılması da gerekiyor. Türkiye‘de bunu başaranfirmalarımız elbette var. Fakat hala istediğimiz seviyelerde değil. Bununönemli sebeplerinden biri, firmaların deneme şansının görece kısıtlı olması.Belki makinelere zarar verme korkusu, belki yeni fikirlere kapalı olma olgusu,belki de üretim sürecindeki mevcut geleneklerden sıyrılmanın zorluğu, pek çokfirmanın bu alanda geri kalmasına yol açtı. İşte bugün açılışınıgerçekleştirdiğimiz merkez, tam da bu sorunlara çözüm olacak nitelikte.Ülkemizin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan bu yerleşkede,firmalarımız artık deneme şansına sahip olacaklar. Uzman kadrosu, modern makineve ekipmanıyla bu merkezde, ilk aşamada kesikli üretim (montaj ve işleme) yapanimalatçılara hizmet verilecek. Alt yapı zamanla, sürekli imalat sektörlerinikapsayacak ve dijital dönüşüm uygulamalarını da içerecek şekildegenişletilecek. Teorik eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, katılımcılaruygulayarak öğrenme aşamasına geçecekler. Böylelikle, hata yapmaktan korkmapsikolojisini yenmiş olacaklar. Bu büyük bir vizyon değişikliği. Deneyimselöğrenme, sadece sınıf eğitimlerine dayalı programlara kıyasla hatırlanmaoranlarında 6,5 kata varan bir gelişme sağlıyor. Ayrıca bu teknikler,katılımcıların kalıcı yetkinlikler kazanmasında doğrudan etkili oluyor.Vurgulamak istediğim bir diğer husus da merkezin yönetişim modeline ilişkin.Burada kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum taraflarını kapsayankatılımcı bir yönetim anlayışı söz konusu. Dolayısıyla ortak akılla hızlıkararlar vererek, programın teknolojideki gelişmeleri içerecek şekilde güncelkalması amaçlanıyor.”
Merkezin resmi açılışından önce halihazırda 50 firmanın üst yönetimine fragman eğitimlerinin verildiğini belirtenVarank, “Bu merkezde teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra,öğren-dönüş programları, üniversite-sanayi işbirliği projeleri, araştırma, ürünve sistem geliştirme eğitimleri de düzenlenecek. Projenin başından beriüniversitelerimiz sanayicilerimizle iç içe çalıştılar ve programı birlikteoluşturdular. Ne mutlu ki bundan sonraki süreçte de her iki taraf birlikteçalışmaya hazır. Çok önemsediğim bir konu da meslek eğitimi yoluyla sanayidekiara eleman ihtiyacının karşılanması. Bu merkezde ASO 1. OSB’de bulunan mesleklisesi ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler de eğitim görecekler.Dolayısıyla öğrencilerimiz, staj yaptıkları ya da çalışmaya başlayacaklarıfirmalara burada edindikleri tecrübeleri de yansıtacaklar. Bu sayede sanayimizeen temel seviyeden giren çırak öğrencilerimizde de yalın üretim kültürü oluşmuşolacak.   Otomotivden beyaz eşyaya, plastiktenmobilyaya, dökümden gıdaya pek çok sektörde faaliyet gösteren firmalardanalınan geri bildirimlerle eğitim programına küçük eklemeler yapıldı. Eğitimlerekatılanlardan aldığımız olumlu görüşler, programın önümüzdeki dönem başarısıiçin iyi bir gösterge” şeklinde konuştu.
 Firma düzeyinde elde edilen başarılarınTürkiye’nin makroekonomik temellerine doğrudan katkıda bulunacağının altınıçizen Varank, “Önümüzdeki haftalarda Ostim bölgesi ve Akyurt bölgesinde defarkındalığı artırmaya yönelik tanıtımlar yapılacak. Yine ocak ayının ilkhaftasında Ankara Sanayi Odası’nın komite temsilcileri merkeze davet edilerek,yalın üretimin verimliliğe olan katkıları somut uygulamalarla gösterilecek. Bumerkez sadece Ankara’yla sınırlı kalmayacak, çevre illerimize de hitap edecek.Ayrıca, 2020 yılına kadar ülke genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10’açıkartmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki haftalarda Bursa‘dakimerkezi de sanayicilerle buluşturacağız. Attığımız bu adımlar, sanayimizinverimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli bir eşiği atlamasına ciddikatkı sağlayacaktır. Teknoloji artık hayatımızın her yerinde. Günlükyaşantımız, tüketim alışkanlıklarımız ve üretim modelleri yeni teknolojikeğilimlere göre şekilleniyor, dönüşüme uğruyor. Rekabetin ve kaynakverimliliğinin kuralları yeniden belirleniyor. Teknolojiyi geliştiren, onuyönlendiren ve üretime hızla adapte edebilenler, işte bu yeni döneminkazananları. Türkiye’nin de kazanan olmasının önünde hiçbir engel yok. İşte biztam da bu noktadan hareketle milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu ortayakoyduk. Vizyonumuza giden yolun yüksek katma değerli üretim, verimlilik,dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan geçtiğini biliyoruz. Bu merkez,vizyonumuzu hayata geçirme adına attığımız adımlardan bir tanesi. Bu adımda,siz değerli sanayicilerimizin iş birliğine ihtiyacımız var. Firmalarınızınburada sunulan hizmetlerden azami seviyede faydalanması ve iş gücünüzün en iyişekilde eğitilmesi için istekli, aktif olması gerekiyor. Yüksek verimlilik,yerli ve yabancı rakiplerinize karşı rekabette üstün olmanızı sağlayacak. Firmadüzeyinde elde edilen başarılar da, elbette ülkemizin makroekonomik temellerinedoğrudan katkıda bulunacak” açıklamalarında bulundu.


 ASO Başkanı Nurettin Özdebir açılıştayaptığı konuşmada, Model Fabrika’nın önemini Almanya’da bir örneği incelediktensonra anladığını  söyledi.  “Türk sanayisinin özellikle de Ankarasanayisinin dünyayla nasıl rekabet edebileceği konusunda yıllardır projegeliştirmeye ve öneriler oluşturmaya çalışıyoruz.” Diyen Özdebir,   “Dünyadabüyük firmalarla KOBİ diyebileceğimiz firmalar arasında yaklaşık 1’e 2 verimfarkı varken bizim ülkemizde bu  1’e 5.Bunun doğal bir sonucu olarak globalleşen dünyada malların artık serbestdolaştığı bir ortamda benim sanayicim rekabet etmekte, fiyat oluşturmakta zorlanmayabaşladı. Eğer biz globalleşen dünyada rekabet edebileceksek, işletmelerimiz karedecekse, başkalarından daha verimli çalışmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizinverimliliğinin artırılması açısından imalat sanayinin ve diğer sektörlerdende   çıkarılacak dersler var. Bu merkezleverimliliği nasıl artıracağımızı sanayicilerimize öğreteceğimize inanıyorum.Eğitimcilerimizin eğitimlerini yaptık. İşletme deneme eğitimleri yaptık ve işyeri sahiplerimize fragman eğitimleriyle dünyada üretimin nasıl yapıldığını,yapmış olduğumuz işlerde nerelerde kaçaklarımızın olduğunu, modern dünyadainsanların nasıl bir tasarım içimde çalıştıklarını uygulamalı  olarak göstermek istiyoruz. ” diyekonuştu.


Ankara Valisi Vasip Şahin de, “Bütün ülkelerin temel amacı, insanlarının daha ferah bir ortamda, geleceğine daha emin şekilde baktıklarını ve kendine güvenen toplum halinde yaşamalarını sağlamak. Bizim ülkemiz de bu hedef doğrultusunda son yıllarda artan bir ivmeyle birçok faaliyeti yürüttü. Belli bir noktaya gelindi ve göründü ki bir eşikten daha geçebilmek için daha başla şeylerin de yapılması lazım. Sadece üretmekte ya da satmakla olmuyor. Ürettiğimizi daha kaliteli, katma değeri daha yüksek ve teknolojiyle daha fazla uyuşmuş bir şekilde üretmek zorundayız. Son yıllarda da dijital teknolojinin çok daha fazla üretimde yer alması gerekiyor. Bunları kullanabilecek insan yani beşeri sermayenin iyi yetiştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Açılışın  ardından merkezi gezen Varank, Model FabrikaDirektörü Ufuk Kaya’dan çalışma  konsepti hakkında bilgi aldı veçalışanlarla sohbet etti.