Mobilya Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) - Ankara Sanayi Odası

Mobilya Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İyileştirilmesi Projesi (İSGİP)

    12 Ekim 2015

Tarih: 12.10.2015
İşareti: 05/5000-2240
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında pilot uygulama için belirlenmiş olan Ankara, Kocaeli, Bursa, Uşak ve Konya illerinde sırasıyla mobilya, kimya, tekstil, deri ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulmasının amaçlandığı belirtilmektedir.  
 
Proje çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün mobilya sektöründeki deneyimli uzmanları ile birlikte, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskler ve alınması gereken tedbirler tespit edilecek, acil durum planları hazırlanacak, işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulacaktır.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından ücretsiz olarak sunulacak danışmanlık hizmeti sonucunda herhangi bir yasal yaptırımın uygulanmayacağı ve söz konusu projeden yararlanmak isteyen firmaların https://app3.csgb.gov.tr/isgip2/ bağlantısı üzerinden başvuru yapmaları gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası