Mobil Gümrük (Kağıtsız Gümrük Beyannamesi) Projesi Tanıtım Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mobil Gümrük (Kağıtsız Gümrük Beyannamesi) Projesi Tanıtım Toplantısı Hk.

Tarihi     :28.12.2010
İşareti    :04/5000-4271
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Gümrük Müsteşarlığı Muharebe ve Elektronik Dairesi Başkanı Sn. Nurcan ÖZYAZICI SUNAY ve Gümrük Müsteşarlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilge ve İstatistik Değerlendirme Dairesi Başkanı Sn. Rasim KUTLU ve diğer Müsteşarlık yetkililerinin katılımlarıyla, Gümrük Beyannamesine eklenen belgelerin elektronik ortama  aktarılması amacıyla hazırlanan e-belge uygulamasının tanıtımı ve Kağıtsız Gümrük Beyannamesi işlemlerinin Gümrük İdaresindeki iş süreçlerinin tanıtımı konularında   06 Ocak 2011 Perşembe günü Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonu’nda 13.30-17.30 saatleri arasında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.  
 
Üyelerimize yararlı olacağını düşündüğümüz sözkonusu toplantıya katılımlarınızın en geç 05 Ocak  2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden Betül SEYREK’e  (Tel: 417 12 00-1117 , E-Posta: betul.seyrek @aso.org.tr ) bildirilmesi gerekmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası