Mısırdaki Türk Yatırımcıları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mısırdaki Türk Yatırımcıları Hk.

Tarihi     : 24.02.2011
İşareti    : 03/5000-641
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Mısır’da yaşanan olaylar sırasında ülkedeki işadamlarımızın yatırımları açısından çeşitli zararların doğmuş olabileceği ihtimali değerlendirilerek, işadamlarımızın, Mısır Hükümeti’nin yatırımcılarımızın zararlarını giderme konusunda alacağı önlemlerden faydalanmaları hususunda izlemeleri gereken yol aktarılmakta ve bu zararlara ilişkin tespitlerin Mısır makamları nezdinde geçerli olacak yöntemlere göre yapılması konusunda, aşağıda iletişim bilgileri sunulan İskenderiye veya Kahire Ticaret Müşavirliklerine başvurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
Kahire Ticaret Müşavirliği:
Ticaret Müşaviri : Gökmen ŞAHİN
TEL          : 00 202 3762 68 02
FAKS       : 00 202 3762 68 03
 
 
İskenderiye Ticaret Müşavirliği:
Ticaret Müşaviri : Oğuzhan BERBER
TEL          : 00 203 493 90 86 – 494 63 35
FAKS       : 00 203 494 41 11