Mısır’da Kalkınma Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Mısır’da Kalkınma Projeleri

    24 Nisan 2013

Tarih: 24.04.2013 
İşareti: 05/5000-1624
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; Mısır Hükümeti’nin, büyük bölümü yabancı sermaye yatırımlarına açılacağı tahmin edilen öncelikli kalkınma projelerine dair bilgilere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Özelleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünden ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası