Mısır’da Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Karar - Ankara Sanayi Odası

Mısır’da Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Karar

    23 Kasım 2012

Tarihi  : 23.11.2012
İşareti : 05/5000-3572
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Mısır Başbakanlığı’nın 1 Kasım 2012 tarihli ve 1115 sayılı Yatırımlara İlişkin Anlaşmazlıkların Çözümü İçin Bakanlık Konseyi’nin kurulmasına yönelik kararı ile Mısır’da faaliyet gösteren yatırımcıların sorunlarının çözümlenmesi için Bakanlık Konseyi oluşturulduğu ve söz konusu organın yetkilerinin belirlendiği iletilmektedir.
 
Söz konusu kararın gayrı resmi İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası