Mısır Yatırım Bakanı İle Toplantı - Ankara Sanayi Odası

Mısır Yatırım Bakanı İle Toplantı

    2 Nisan 2013

Tarihi : 02.04.2013
İşareti : 05/5000-1210
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) /Türk-Mısır İş Konseyi tarafından 5 Nisan 2013 tarihinde, TOBB Plaza İstanbul’da, 17:00-19:00 saatleri arasında Mısır Yatırım Bakam Sn.Osama Saleh’in katılımlarıyla bir toplantının gerçekleştirileceği iletilmektedir.
 
Sayın Bakan’ın Mısır’ın mevcut ekonomik durumu, Mısır’daki yatırım koşulları ve sağlanan teşvikler hakkında bilgi vereceği toplantının Mısır’da iş yapan, yatırımı bulunan, mevcut yatırımım büyütmek ve yeni yatırımlar gerçekleştirmek isteyen tüm firmalarımız için son derece faydalı olacağı ifade edilmektedir.
 
Mevcut sorunlar ve beklentileri de dile getirme fırsatı sunacak olan söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin, ekte yer alan katılım formunu doldurarak, kişi başı 50 TL katılım ücretini aşağıda bilgileri sunulan banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte, en geç 4 Nisan 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Özge Karagöz, Tel: 0212 339 50 70, E-mail:afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
       
DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011)
IBAN: TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 Hesap No (TL): 1701526
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası