Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Ankara Sanayi Odası

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

    7 Mart 2016

Tarih: 07/03/2016 
İşareti: 05/5000-578 

Sayın Üyemiz, 
 
Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’ndan alınan bir yazıda, Mısır’a ihracat yapan firmalar için başlatılan üretici kayıt sistemine yapılacak başvurular ile ilgili aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gereği bildirilmektedir: 
     1-Başvuru ile ilgili tüm prosedürlere GOEIC
www.goeic.gov.eg
     internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. 
    2-Başvuru ile ilgili gerekli dokümanlar Arapça’ya tercüme edilmek zorundadır. 
    3-Çeviri hizmetini yapacak akredite tercüme ofisleri Türk yetkili makamları tarafından belirlenecektir.
İhracatçı firmalar, ilgili tüm belgeleri GOEIC resmi web sitesi olan www.goeic.gov.eg kontrol ve onaylanmasını teminen yüklemeleri gerekmektedir. 
                               4-Elektronik ortamda başvuruyu yapan firma, belgelerinin onaylanması halinde GOEIC tarafından bilgilendirilecektir.  Firma bu bilgilendirmeyi takiben belgelerin orijinallerini Mısır Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna tasdik ettirmek amacıyla sunmak zorundadır. 
                              5-Firma, Mısır Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu tarafından tasdik edilen dokümanlarını Mısır’daki GOEIC’e bağlı herhangi bir başvuru ofisine ibraz etmek ve başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür. 
                              6-Tüm bu işlemlerden sonra başvuru işlemi en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası