Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk. – 27.06.2016 - Ankara Sanayi Odası

Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk. – 27.06.2016

Tarihi : 27.06.2016
İşareti : 
4/5000-1401

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan  bir kayıt Sistemi’ne kaydolma zorunluluğuna dair uygulamanın 16.03.2016 tarihinde başladığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, uygulamanın başladığı tarihten itibaren Odamız üyesi ilgili firmaların konu hakkında bugüne kadar yaşadıkları sorunlarını, Ekonomi Bakanlığı’na  iletilmek  üzere ekte sunulan formun doldurularak en geç 13 Temmuz 2016 günü  mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:  Form için tıklayınız.