Mısır Proje Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

Mısır Proje Duyurusu

    27 Ocak 2010

Tarihi     : 27.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 316
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan gelen bir yazıya atfen, Mısır Yatırım Bakanlığınca önümüzdeki dönemde anılan ülkede yapılması planlanan projelere ilişkin olarak hazırlanan raporun “Mısır Büyük Projeler 2010” adıyla Kahire Ticaret Müşavirliği’nin web sitesinde yayınlandığı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası