Mısır İstişare Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Mısır İstişare Toplantısı

    9 Mayıs 2014

Tarih: 09.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1571
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Mısır İş Konseyi tarafından Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek üzere, 14 Mayıs 2014 tarihinde, TOBB Plaza’da, 14:30-16:00 saatleri arasında Mısır İstişare Toplantısının düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu toplantının, Mısır ile iş ve yatırım ilişkisi bulunan veya iş yapmayı planlayan firma ve kuruluşlarını biraraya getirerek, ilişkilerin mevcut durumunu ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi için fırsat sunacağı bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu toplantıya katılmak isteyen katılımcıların, katılım teyitleri ile görüş ve önerilerin ekte yer alan başvuru formu doldurularak 12 Mayıs 2014 tarihine kadar DEİK’e (ilgili Kışı: Özge Karagöz; Tel: 0212 339 50 70; Email: afrikabolgesi@deik.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası