Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

Tarihi : 29.01.2016
İşareti : 
4/5000-199
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan İhracatçı Kayıt Sistemi’ne kaydolma zorunluluğuna dair bir uygulama başlatacağı bildirilmektedir. Uygulamanın 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmekte olup yazı ekinde, bu zorunluluk kapsamında ilgili idare tarafından talep edilen belgeler ve kayıt sistemine tabi olacak ürünlerin GTİP numaraları iletilmiş ve bu hususun firmalarımıza duyurulması talep edilmiştir. 
 
Bu kapsamda,yazımız ekinde Mısır idaresi tarafından talep edilen bilgiler ve GTİP listesinin İngilizcesi ve ayrıca gayri resmi tercümesi verilmektedir. Talep edilen belge ve bilgilerde açık olmayan hususlar bulunmakta olup, bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce  Bakanlık nezdinde ivedilikle girişimde bulunulacağı belirtilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, uygulamaya dair ekte belirtilen hususlara ilişkin görüşlerinizin en geç 1 Şubat 2016 günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.