Mısır Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Mısır Hakkında Görüş

    28 Haziran 2011

Tarihi :  28.06.2011
İşareti : 5/5000 – 2121
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı‘nın yazısına atfen, Türkiye ile Mısır arasında imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca kurulan Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İşbirliği Mekanizması 1. Dönem Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi ile ihracatçı ve yatırımcı firmaların sorunlarının gündeme getirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde bu ülkeye yönelik Bakan düzeyinde resmi bir ziyaretin düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, Yüksek Düzeyli Ticari İşbirliği Mekanizması 1.Dönem Toplantısı’na yönelik olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin, görüşlerini DTM’ye iletilmek üzere, en geç 30 Haziran 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Faks: 0312 417 52 05 – eposta: dim@aso.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası