Minsk Serbest Bölgesi’nde Yatırım Olanakları - Ankara Sanayi Odası

Minsk Serbest Bölgesi’nde Yatırım Olanakları

    24 Ağustos 2012

Tarihi : 24.08.2012                                                                            
İşareti: 05/5000-  2700
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Minsk Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen, Minsk Serbest Bölge İdaresinin anılan bölgede yatırım yapmayı düşünebilecek Türk Firma temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağı bildirilmektedir.
 
Söz konusu Serbest Bölgede yatırım yapmak isteyebilecek firmaların isim, ünvan ve irtibat bilgilerini Ekonomi Bakanlığı’na (e-posta: vdvatirim@ekonomi.gov.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Mustafa BARAN
Genel Sekreter Yrd.