Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı (İzmir) Firma Bilgilendirme Toplantısı Hk - Ankara Sanayi Odası

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı (İzmir) Firma Bilgilendirme Toplantısı Hk

    20 Ocak 2012

Tarihi  : 20.01.2012
İşareti : 04/5000-274
 
Sayın Üyemiz;
 
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı (İzmir) tarafından alınan bir yazıda; tedarik faaliyetlerinin kısa sürede ve uygun şartlarda gerçekleştirilmesinin sağlanmasına yönelik olarak, 14 Şubat 2012 Salı günü 14:00-17:00 saatleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı Dinlenme Salonunda “Firma Bilgilendirme Toplantısı” yapılacağı ifade edilmektedir.
 
 “Firma Bilgilendirme Toplantısı” gündem ve konuları ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası