MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ONAYLI TEDARİKÇİ ADAYI DEĞERLENDİRME KILAVUZU

    10 Ağustos 2018

İşareti : 05/5000-2116
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Millî Savuma Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 17 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.B) Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi kapsamında, Millî Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin usullerin belirlendiği ve yayımlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün bakım, onarım, yenileştirme, modernizasyon, imalat ve gemi üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin uygun kalite, zaman ve fiyata tedarik edilmesini ve ihtiyaç duyulan alanlarda nitelik ve nicelik yönünden yeterli sayıda istekli adayı havuzu oluşturulması maksadıyla “Onaylı Tedarikçi Adayı Değerlendirme Kılavuzu” oluşturulmuştur.

Yeni mevzuat kapsamında oluşturulan Onaylı Tedarikçi Adayı Değerlendirme Kılavuzu kapsamında; onaylı tedarikçi olmak isteyen üyelerimiz doğrudan Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Tersanesi, Gölcük Tersanesi ve İzmir Tersanesi’ne de başvurularını yapabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen üyelerimiz başvuru formuna ve diğer bilgilere, Bakanlığın internet sitesinde (www.msb.gov.tr) “Hizmetler” menüsünden ulaşabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno