Milli Eğitim Bakanlığı “Monitör Seminerleri” - Ankara Sanayi Odası

Milli Eğitim Bakanlığı “Monitör Seminerleri”

Tarihi     : 24.07.2009
İşareti    : 13/5000-2728

 

Milli Eğitim Bakanlığı “Monitör Seminerleri” Hk.
 

Sayın Üyemiz;

 

Milli Eğitim Bakanlığı Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan danışman, işçi ve monitör yetiştirmek üzere “Monitör Yetiştirme/Geliştirme Seminerleri” düzenlenecektir. Söz konusu seminerlerin amacı; çalışanların meslek alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerinin yanında, öğreticilik formasyonuna da sahip olmalarını sağlamaktır.

 

Kurumunuzca, adı geçen seminerlere katılımı uygun bulunan adaylarınızın (usta, ustabaşı, nezaretçi, büro personeli/yöneticisi veya gelecekte bu görevlere getirilebilecek personel) bu yazı ekindeki aday teklif çizelgelerinden ilgili olanında belirtilerek başvurunun yapılması ancak katılımcıların yolluk, yevmiye, yeme, yatma ve eğitim giderlerinin kurumlarınızca karşılanması gerekmektedir.

 

Seminerlerde, 63’er saatlik iki hafta süreli programlar uygulanmakta olup, seminerler sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Monitör Yetiştirme Semineri Başarı Belgesi” veya “Monitör Geliştirme Semineri Başarı Belgesi” verilecektir.

Söz konusu seminerler, istekte bulunulması durumunda, işbirliği protokolleri yapılarak, kurumların eğitim birimlerinde de düzenlenebilecektir.

 

Başvuruların 28 Eylül 2009 tarihine kadar doğrudan Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 
 

 

Ayrıntılı Bilgi: Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mustafa AKSOY – Müdür Yardımcısı

Tel:    0 (312) 2126218 – 0 (312) 2126219   Dahili:143

Faks: 0 (312) 2234500

Web: http://www.4aksam.com

E-mail: monitor@4aksam.com

Adres: Abant Sok. No:15 06560 Gazi Mah./Ankara

 

 

EKLER

 
 
 

4.      Monitör seminerleri ile ilgili açıklamalar