Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

    10 Mart 2011

Tarihi    : 10.03.2011
İşareti   : 4/5000 –779
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ “ 09.03.2011 tarih ve 27869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası