Milletlerarası Tahkim Semineri - Ankara Sanayi Odası

Milletlerarası Tahkim Semineri

Tarihi     : 02.03.2009
İşareti    : 5/5000-975
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Milletlerarası Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda; milletlerarası tahkim alanında önemli bir merkez konumunda bulunan “ICC Milletlerarası Tahkim Divanı” nın 1923 yılında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesinde kurulduğu bildirilmektedir.

Tahkim sisteminin temel öğeleri olan, milletlerarası olma özelliği, gizli, güvenilir, / tarafsız ve güçlü bir yapısı olması Divanı, uluslararası ticari ithilafların çözümünde en sık başvurulan kuruluşlardan birisi durumuna getirdiği ifade edilmektedir.

Bu amaçla ICC Türkiye Milli Komitesi, her yıl düzenlemekte olduğu Milletlerarası Tahkim Seminerlerinin yedincisinin, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı John Beechey’in katılımıyla, 3 Nisan 2009 Cuma günü Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Salonlarında gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 

Seminer programı ve kayıt formu aşağıda yer almaktadır.   Katılımınız halinde kayıt formunu doldurarak ICC Türkiye Milli Komitesine iletmeniz rica olunur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası  

 

TASLAK PROGRAM :

09:00 – 10:30      :     Kayıt

10:30 – 11:00      :    AÇILIŞ OTURUMU

·        A. Rona YIRCALI’nın Takdim Konuşması ICC Türkiye Milli Komitesi Başkan Vekili

·        M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun Açılış Konuşması TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı

·        Mehmet Ali ŞAHİN*  T.C. Adelet Bakanı

·        Hasan GERÇEKLER* T.C. Yargıtay Başkanı

11:00 – 11:45        :   I. OTURUM

                                  “ICC Milletlerarası Tahkim Divanı ve Son Gelişmeler”

                                 Konuşmacı : John BEECHEY                                                 

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı                      

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ali BOZER                                  

ICC Türkiye Milli Komitesi Şeref Üyesi

11:45 – 12:00         :  Kahve Molası

12:00 – 12: 45       :    II. OTURUM

                                “Hakem Kararlarının Tenfizi”

                                  Konuşmacı : Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ                                

ICC Türkiye Tahkim Çalışma Grubu Başkanı                

                                   Oturum Başkanı : Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN                  

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakultesi Öğretim Üyesi

12:45 – 14:30       :  Öğle Yemeği

14:30 – 15:15       :  III. OTURUM

                               “Tahkim Şartından Hakem Kararına kadar ICC Tahkiminin İşleyişi”*

                              Konuşmacı : Dr. Anne Marie WHITESELL                                   

          Dechert Hukuk Bürosu, ICC Tahkim Divanı Eski Genel Sekreteri (2001 – 2007)                                                  

           Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ziya Akıncı                              

            ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Türkiye Milli Komitesi Üyesi

15:15 – 15:30      : Kahve Molası

15:30 – 16:15      : IV. OTURUM

                            “İptal Edilmiş Hakem Kararlarının Tenfizi”

                              Konuşmacı : Prof. Dr. Nuray EKŞİ                               

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakultesi Devletler Özel Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı                                    

                                   Oturum Başkanı : Prof. Dr. Celal GÖLE                       

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Dekanı

16:15 – 16:30     : Kahve Molası 

16:30 – 17:15      : V. OTURUM

                           “Hakem Kararlarının Temyizi ve İptali”

                             Konuşmacı : Prof. Dr. Ejder YILMAZ                                  

                                    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesi, Madeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi                  

          Oturum Başkanı : Prof. Dr. Sabih ARKAN                    

         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesi Öğretim Üyesi

        Sorular ve Tartışma

 

 

*Seminere kayıt yaptırmak tüm katılımcılar için zorunludur.                   

Katılmak isteyen üyelerin  kayıt formunu doldurarak en geç 27 Mart 2009 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz:

Adı …………………………………………………………………………………………              

Soyadı…………………………………………………………………………………….                

Görevi……………………………………………………………………………………..          

Kuruluşun Adı……………………………………………………………………………                       

Adres……………………………………………………………………………………….                         

………………………………………………………………………………………………..                        

Telefon…………………………………                                                             Faks ……………………………………..                        

E-posta…………………………………                                                             Tarih……………………………………..

 

Seminerimiz, ICC Üyeleri için ücretsizdir.

Önemli Notlar:

ICC Üyesi Olmayanlar:                 150.00 TL Kayıt ücreti ödeyecektir     ( ) (İşaretleyiniz)                                        

ICC Üyesi olmayanlar için kayıt ücreti T. İş Bankası Akay Şubesi 364840 nolu hesaba yatırılarak dekont kayıt formuı ile birlikte ICC Türkiye Milli Komitesine faks (0 312 417 14 83) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla yollanacaktır.                                                                                                       

– Kayıt ücretine dokümantasyon, öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.      

– İptal durumlarında lütfen ICC Türkiye Milli Komite’sine bilgi, veriniz

 

İletişim Bilgileri:

ICC Türkiye Milli Komitesi

Atatürk Bulvarı No : 149 Bakanlıklar ANKARA

Tel 0312 419 34 59-60 / 419 11 45  Faks 0312 417 14 83

E-posta  icc-tr@tobb.org.tr        Web sayfası    http://icc.tobb.org.tr/