MEVZUATTAN/YETKİDEN KAYNAKLANAN GÖREV ÇAKIŞMALARI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

MEVZUATTAN/YETKİDEN KAYNAKLANAN GÖREV ÇAKIŞMALARI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-1615
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


16 Şubat 2017 tarihinde Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY başkanlığında, tüm Bakanlıkların müsteşarlarının katılımıyla yapılan toplantı sonucunda, daha iyi bir hizmet kalitesinin oluşturulması amacıyla mevzuattan ve/veya yetkiden kaynaklanan görev çakışmalarının ivedilikle giderilerek idari süreçlerin iyileştirilmesi ve hizmet sunumunun geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.


Söz konusu mutabakat neticesinde, ciddi anlamda zaman/kaynak israfına neden olan bahse konu çakışmaların en kısa sürede giderilmesine yönelik olarak, hizmet alınan kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuattan/yetkiden kaynaklanan sorunlar ile mevzuat çakışmasından kaynaklanan sektörel sıkıntıların belirlenmesi çalışması sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, hizmet alınan kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuattan/yetkiden kaynaklanan sorunlar ile mevzuat çakışmasından kaynaklanan sektörel sıkıntıların Başbakanlığa bildirilmek üzere ekte sunulan forma işlenerek 5 Haziran 2017 tarihinde kadar Odamıza (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Yetki Çakışması Tablosu