Mevzuat Değişiklikleri - Ankara Sanayi Odası

Mevzuat Değişiklikleri

    5 Temmuz 2010

Tarihi    : 05.07.2010 
İşareti   : 4/5000-2188
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
 “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2010/36 Sayılı Tebliğ” 02.07.2010 tarih ve 27629 sayılı, “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “Serbest Ticaret Anlaşmasi”nın Onaylanması Hakkında  2010/445 Sayılı Karar” 03.07.2010 tarih ve 27630 sayılı, “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarina Ilişkin Esaslar  Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (Seri: VI, No: 28)  04.07.2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası