MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ VE KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İ - Ankara Sanayi Odası

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ VE KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İ

Tarihi     :12.01.2009
İşareti    :6/5000 –226

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

 T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve Şartları” Genelgesi ile Eximbank’a tanınan limit dahilinde uygulanmakta olan ve 05.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı Uygulama Esasları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek1:Sevk Öncesi Reeskont Kredisi  Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

Ek2:Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 


Tarihi     : 12.01.2009
İşareti    : 6/5000 –
 226
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

“Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve “Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 09.01.2009 tarih ve 27105 sayılı Resmi Gazete’de, “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/1)” 12.01.2009 tarih ve 27108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Ek:

–    Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği için tıklayınız.

 –    Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği için tıklayınız.

 –    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/1)için tıklayınız.