Mevzuat Değişiklikleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Tarihi  : 07.06.2013
İşareti : 
4/5000-2154
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
 
5 Haziran 2013 tarih ve 28668 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de,
 
 
 
 
 
6 Haziran 2013 tarih ve 28669 sayılı Resmî Gazete’de,
 
 
 
 
 
 
7 Haziran 2013 Tarihli ve 28670 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası