Metroloji ve Standardizasyon İdari Eğitimi - Ankara Sanayi Odası

Metroloji ve Standardizasyon İdari Eğitimi

İşareti : 04/5000-1417
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2017 tarihli ve 17416 sayılı yazısına atfen; 04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4. Maddesinde “İdari eğitim: Servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitim”, “Servis sorumlusu: Yetkili muayene sevisinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişi” şeklinde tanımlanmaktadır ifadesi kullanılmıştır.


Bu kapsamda, Bakanlık tarafından Mayıs ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez İdari Eğitim düzenlenmesinin planlandığı, ve eğitime katılım için başvuruların il müdürlükleri aracılığıyla alınacağı belirtilmektedir. Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin Ad-Soyad, T.C Kimlik numaraları, Gsm numarası ve e-posta adreslerini içeren bilgilerin aşağıda yer alan irtibat kişisine göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İrtibat:

Ahmet UYSAL

Tel: (312) 310 66 81

Fax: (312) 310 69 90
E-Posta: ahmet.uysal@sanayi.gov.tr