Metro ve Ankaray - Ankara Sanayi Odası

Metro ve Ankaray

    5 Temmuz 2012

 
Tarihi  :  04.07.2012
İşareti :  4/5000-2185
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçlarının yerel kaynaklarla karşılanması amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Odamız işbirliği ile oluşturulan Proje Ofisinin planlanan faaliyet programı kapsamında yer alan Metro ve Ankaray Yerlileştirilme Sergileri 13-14-15 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Proje Ofisi Koordinatörlüğü’nce, sözkonusu sergiye ilişkin rapor Odamıza ulaştırılmıştır.
 
Bu çerçevede, illere göre mevcut ve önümüzdeki dönemde yapılacak şehiriçi raylı sistemlere ilişkin bilgileri içeren tablo ve bu dönemde, sözkonusu şehiriçi raylı sistemlerin yapımı için ilgili Belediyelerce alınması muhtemel ürün listeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası