Mesleki Yeterlilik Sınavları Ve Belgelendirme Faaliyetleri - Ankara Sanayi Odası

Mesleki Yeterlilik Sınavları Ve Belgelendirme Faaliyetleri

Tarih: 22.10.2015
İşareti: 05/5000-2319
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
6645 sayılı Kanun ile çalışanlar için “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olan adayların sınav ve belge ücretleri 20 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/7726 Bakanlar Kurulu kararı gereği mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelen mesleklerde “İşsizlik Sigortası Fonu” ayrıca bütün mesleklerdeki sınav ücretleri Avrupa Birliği (AB) fonu tarafından desteklenen “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programından” karşılanmaktadır.
Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezlerinde yapılan mesleki yeterlilik sınavları ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

MESLEK ADI
Seviye
Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinin Karşılanması
SINAV MERKEZİ