Mesleki Yeterlilik Belgesi - Ankara Sanayi Odası

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Tarihi   : 10/06/2016
İşareti   : 08/5000-1303

İrtibat  : www.myk.gov.tr 

Sayın Üyemiz,

Odamıza, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından gelen yazıda, 25 Mayıs 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu yürürlüğe girdiği bildirilerek, inşaat, enerji, metal, makine ve otomotiv sektörlerinde tebliğle belirlenen 40 meslekte 26 Mayıs 2016 tarihi itibari ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başladığı ifade edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belge zorunluluğu getirilen mesleklerde yapılacak sınavlardan başarılı olan kişilerin  sınav ve belge ücretleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlarda işsizlik sigorta fonundan karşılanacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ekli listede yer alan ilgili mesleklerde istihdam edilen ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişileri çalıştıran işverenler için iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde idari para cezası uygulanması olduğundan www.myk.gov.tr  adresinde ilan edilmiş olan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile irtibata geçerek sınav başvurusu ve teşvik şartları konusunda bilgi edinilmesi istenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Ek liste için tıklayınız !