Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında

Tarih:16.03.2016
İşareti:  05/5000-662
İletişim: dim@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz,
 
6645 sayılı Kanunda; Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu ile ilgili olarak çalışanlara, iş gücü piyasasına, iş güvenliğine ve işverene yönelik bir takım yükümlülükler ve sorumluluklar getiren önemli düzenlemelere ve Devlet katkısına yer verilmiştir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilk aşamada hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tebliğ’de belirlenen mesleklerde çalışanların; Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca yapılan sınavlar sonucunda, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Buna ilişkin süre Mayıs 2016’da sona erecektir.
 
Sözkonusu düzenlemeler çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından diğer mesleklerle ilgili kapsam genişletme çalışmaları da ayrıca sürdürülmektedir. Konuyla ilgili iş ve işlemler ile sınav süreci hakkında aşağıda iletişim bilgileri bulunan METES (Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmeleri) kuruluşlarında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.
 
Siz değerli sanayicilerimizi ve çalışanlarınızı doğrudan ilgilendiren söz konusu düzenlemeleri bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 

 

İletişim Bilgileri;
www.metes.org.tr
1)   ASO METES
Sincan/ANKA RA Tel : 0312 267 00 00
2)  ASO 1. OSB METES 
Sincan/ANKARA Tel : 0312 267 00 00
3) ASO 2. ve 3. OSB METES
Temelli-Sincan/ANKARA
Tel : 0312 6414141/143