Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması Toplantısı Hk.

 
Tarihi     : 11.05.2011
İşareti    : 05/5000-1557
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ve ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte, “VOC-Test Merkezleri Hibe Programı” kapsamında, fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli teçhizat ile makine ve ekipmanların imalatı alt sektörlerinde  “Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması” projelerini başlatmış bulunmaktadır.  
 
24 aylık sürede tamamlanacak olan 3 ayrı projede, genel olarak metal ve makine sektörlerinde  seçilen 30 meslek için Ulusal Meslek Standartları (UMS) ile Ulusal Yeterliliklerin (UY) geliştirilmesine katkıda bulunarak, akredite edilmiş bir Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezinin kurulması ve işletilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu destekleyerek  iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetiştirilmesine ve kalitenin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır.
 
17.05.2011 Salı günü saat 14.30’da Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda yapılacak olan Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Kurulması Projelerimizin açılış toplantısına katılımınız bizleri onurlandıracaktır.
 
Katılımlarınız için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası