MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJELERİ UYGULANMAYA BAŞLIYOR - Ankara Sanayi Odası

MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJELERİ UYGULANMAYA BAŞLIYOR

MESLEKİ TEST VE SERTİFİKALANDIRMA MERKEZİ (METES) KURULMASI PROJELERİ UYGULANMAYA BAŞLIYOR…
 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde 2007 programlama yılı kapsamında yer alan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)”nin hibe bileşeni olan “VOC-Test Merkezleri Hibe Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan 26 kuruluşun projeleri için toplam 6,618,000 Euro tutarında bir bütçe tahsis edilmiştir.
 
 
Ankara Sanayi Odası, 1. OSB ile II. ve III. OSB birlikte, fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli teçhizat ile makine ve ekipmanların imalatı alt sektörlerinde “Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES)’nin Kurulması” için 1.135.040 Euro’luk bütçeli 3 projeyle toplam 879.844 Euro’luk (6,618,000 Euro’luk toplam hibe tutarının % 13,29’u) hibe almaya hak kazanmış olup; söz konusu projelere ilişkin sözleşmeler 21 Mart 2011 tarihinde imzalanmıştır.
 
“Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES)”nin Kurulması” projelerinin sahibi ve ortakları ile proje ekiplerinde görev alan personelin katılımıyla 18 Nisan 2011 tarihinde projelerin yürütüleceği ASO 1. OSB Müdürlüğü ve Ticaret Merkezi binasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Nurettin ÖZDEBİR’in başkanlığındaki toplantıya, ASO II. ve III. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Niyazi AKDAŞ, ASO Yönetim Kurulu Üyesi ve ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Fahrettin KÜRKLÜ, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz KAYAASLAN, ASO Genel Sekreter Vekili Sn. Oya GÖRKMEN, ASO I. OSB Müdürü Sn. İbrahim Hakkı ALPTÜRK,  ASO II. ve III. OSB Müdürü Sn. Mehmet Sait YAVUZ, Demirtaş Proje Danışmanlık Ltd. Şti. Müdürü Sn. Fayık DEMİRTAŞ, Hidromek A.Ş. Eğitim Sorumlusu Hayri AKGUŞ, Projeler Genel Koordinatörü Dr. Servet KEFİ ile proje ekiplerinde görev alan personel katılmıştır. Söz konusu toplantıda projeler hakkında bilgilendirme yapılarak projeler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.    
 
 
24 aylık sürede uygulanacak 3 proje ile genel olarak, metal ve makine sektörlerinde seçilen 30 meslek için Ulusal Meslek Standartları (UMS) ile Ulusal Yeterliliklerin (UY) geliştirilmesine katkıda bulunarak ve akredite edilmiş bir Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezinin kurulmasını ve işletilmesini sağlayarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu desteklemek, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetiştirilmesine ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.  
 
Fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli teçhizat ile makine ve ekipmanların imalatı olmak üzere 3 alt sektördeki her bir projenin başlıca özel hedefleri ise:
· Seçilen mesleklere ait Ulusal Meslek Standartları (UMS)’ları ile Ulusal Yeterlilik (UY)’leri geliştirmek;
· Proje sahibi ve ortaklarında UMS’ları ve UY’leri hazırlama ve güncelleme kapasitesi oluşturarak sürekliliğini sağlamak,
· Seçilen mesleklerde ulusal ve uluslararası yeterliliklere göre akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş bir Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi kurmak ve sürekliliğini sağlamak,
· Sanayi sektörü ile mesleki eğitim kurumları arasında ulusal ve uluslararası boyutta işbirliklerinin geliştirilmesini desteklemek,
· Mesleki ve teknik eğitim ve öğretimin UMS, UY esas alınarak düzenlenmesini desteklemek ve eğitim alanlarının Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)’ne uygun olarak sertifikalandırılması konusunda kamuoyu oluşturmaktır.
3 projenin faaliyetleri, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Merkezi binasında yürütülecek olup, projelere ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
 
ASO’nun proje sahipliğinde, 1. OSB ile II. ve III. OSB’nin proje ortağı olduğu ve Makine İmalatçıları Birliği Derneği (MİB), Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile Avusturya Federal Ekonomi Odası’nın iştirakçi ortak olarak yer aldığı 1. projede; metal sektörü kapsamındaki “makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı” alt sektöründe, 4. Seviyede UMS ve UY’leri hazırlanarak bilgi ve beceri testlerinin yapılacağı meslekler: CNC Plazma Operatörü (Sac Kesimi), Tozaltı Kaynak Ustası, Gazaltı Kaynak Ustası, Elektrik-ark Kaynak Ustası, Lazer Kesim Operatörü, Tig Kaynak Ustası, Mig-Mag Kaynak Ustası, Oksi Asetral Kaynak Ustası, Alüminyum Doğrama Ustası, ve Apkant Hidrolik Pres Tezgahı Operatörüdür.
 
ASO 1. OSB’nin proje sahipliğinde, ASO ile II. ve III. OSB’nin proje ortağı olduğu ve Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD), Türkiye Elektrik-Elektronik ve Benzeri Teknisyen, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın iştirakçi ortak olarak yer aldığı 2. projede; makine tasarımı ve imalatı sektörü kapsamındaki “elektrikli teçhizat imalatı” alt sektöründe, 4. Seviyede UMS ve UY’leri hazırlanacak meslekler Pano Montaj ustası, PLC Kontrollü Makineleri Çalıştıracak Usta, Otomasyon Program Ustası, CNC İşleme Tezgahları Operatörü, Oksi Asetilen Kaynak Ustası, Punch Tezgah Operatörü, Pres Operatörü, Kalite Kontrol Ustası, Bakır İşleme Ustası, Bobinaj Ustası olup; ilk üç meslekte bilgi ve beceri testlerinin yapılması için gerekli faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 
 
ASO II. ve III. OSB’nin proje sahipliğinde, ASO ile 1. OSB’nin proje ortağı olduğu ve Makine İmalatçıları Birliği Derneği (MİB), Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile Romanya’dan Bistrita-Nasaud Sanayi ve Ticaret Odası’nın iştirakçi ortak olarak yer aldığı 3. projede; makine tasarımı ve imalatı sektörü kapsamındaki “diğer makine ve ekipmanların imalatı” alt sektöründe, 4. Seviyede UMS ve UY’leri hazırlanacak meslekler Mekanik Bakım – Onarım Ustası, İş Makinesi Montaj Ustası, İş Makinesi (mobil) Hidrolik Ustası, İş Makinesi Elektrik-Elektronik (Elektroteknik) Ustası, Makine Ressamı (konstrüktörü), Forklift Operatörü, Vinç Operatörü, Mobil Vinç Operatörü, Konstrüktif Montaj Ustası ve Kaynak Robotu Operatörü olup; bilgi ve beceri testlerinin yapılacağı meslekler ise Mekanik Bakım – Onarım Ustası, İş Makinesi Montaj Ustası ve  İş Makinesi (mobil) Hidrolik Ustasıdır.
 
İki yıl sonunda bu 3 proje ile kurulacak akredite “Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES)”nin işletilmesiyle, seçilen mesleklerde test ve sertifikalandırma sınavlarının yapılarak iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetiştirilmesine ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulacak olup; projeden elde edilen kazanımlar ile tecrübelerin, projelere destek veren 14 Sanayi ve Ticaret odamız, OSBUK ve 11 OSB Müdürlüklerine aktarılarak faaliyetlerin Türkiye geneline yaygınlaştırılması da sağlanacaktır. Ayrıca akredite Merkez’den alınacak sertifikalar Avrupa Birliği ülkelerinde de işe girişlerde geçerli olabilecektir.
 
Projelere ilişkin detaylı bilgilere halihazırda yapım aşamasında olan http://www.metes.org.tr/ adresinden ulaşılabilecektir.