Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi – ASO METES Mal Alımı İçin İha - Ankara Sanayi Odası

Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi – ASO METES Mal Alımı İçin İha

 
Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi kapsamında TR0702.13-03/27-01 Referans Numaralı Makine, ekipman ve malzeme alımı ihale dosyasında; 1. lot bazı makinelerin Teknik özellikleri aşağıdaki gibi revize edilmiştir.
 
 


Mal Alımı İçin İhale İlanı
 Ankara Sanayi Odası Sicil No: 0690045940 Avrupa Topluluklarının Türkiye için VOC-Test Hibe Programı, kapsamında Ankara’da Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi; TR0702.13-03/27 Makina,  Ekipman ve Malzeme Alımı için bir mal alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhale dosyası ASO 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 3. Kat ASO METES Proje Ofisi Ayaş Yolu 25. Km Sincan ANKARA adresinden veya http://aso.metes.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Son teklif teslim tarihi 23/01/2012 saat 17:00’dir.
Muhtemel ek bilgi ya da açıklama/sorular, projenin web sayfasında yayınlanacaktır. Teklifler, 25/01/2012 tarihinde saat 10:00’da, ASO 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 3. Kat ASO METES Proje Ofisi Ayaş Yolu 25. Km Sincan/ANKARA adresinde, halka açık oturumda açılacaktır.