Mesleki Eğitime Endüstri 4.0 Vizyonu

    26 Eylül 2016

Ankara Sanayi Odası ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Mesleki Teknik Eğitiminde Endüstri 4,0 paneli ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir işgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlığı olduğuna dikkati çekerek, üniversite ya da meslek yüksekokul mezunlarının iş bulamadığını söyledi.

Sanayicilerin ihtiyaçlarına uygun niteliklerde eleman bulamamaktan yakındıklarını aktaran Özdebir, şöyle devam etti: “Sanayiciler, üniversitelerin hem de mesleki eğitim veren okulların ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda mezunlar yetiştiremediklerini söylüyorlar. Bunun temel nedeni, günümüz küresel rekabet ortamında sanayinin ihtiyaçlarının hızla değişmesi ve okulların eğitim programlarının gelişmeleri geriden takip etmesi. Diğer yandan iş yerleri işe aldıkları elemanları eğitmenin maliyetlerine katlanmak istemiyorlar. Bu maliyetlere katlansalar bile eğitim görmüş elemanları ellerinde tutabileceklerinden emin değiller.”

Özdebir, yüksek katma değerin, bilgi ve teknoloji yoğun mal üretilen sektörlerde gerçekleştiğine işaret ederek, bu sektörlerin, temel bilimler ve matematik donanımlı, el becerileri gelişmiş, değişen koşullara uyum sağlayabilen yaratıcı bireyler istediğine değindi. Türkiye’nin, küresel yetenek rekabetçiliğinde 109 ülke arasında 63’üncü sırada yer aldığını belirten Özdebir, “Görüldüğü gibi beceri ve yetenek açığımız önemli boyutlardadır. Bu beceri açığını kapatmak sınai politikalarımızın temel amacı olmalıdır. Biz (Okul Sanayi Eğitim Programı) OSEP projesini bu amaçla başlatıp ASO Teknik kolejini bu amaçla kurduk. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması da bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır.” ifadesini kullandı.

Özdebir, dünyada ise yeni bir sanayi devrimi yaşandığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu devrime ‘Endüstri 4.0’ deniyor. Bu devrim, değer zinciri organizasyonunda kullanılmaya başlanan yeni teknolojileri ve yeni kavramları anlatmak için kullanılıyor. Endüstri 4.0’da bilgisayarlar internet üzerinden birbirine bağlanarak akıllı fabrikaların oluşturulması hedefleniyor. Bu akıllı fabrikalarda bilgisayarlar, üretim süreçlerini sürekli denetlemekte, makinelerin bakım ve onarım programlarını düzenlemektedir. Satış yerlerindeki bilgisayarlar ile kurdukları iletişim sayesinde yeni siparişlere göre üretim miktarını ayarlıyor ve fabrikadaki insanların aldıkları kararların uygunluğunu denetleyerek gerekirse uyarılarda bulunuyorlar. Birbirleriyle bağlananlar sadece fabrikalar da değil. Evler, arabalar, hastaneler deki bilgisayarlar da internet üzerinden birbirleriyle sürekli iletişim içinde insanlara yardımcı oluyor, karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor. Bu günlerde sayılarının 15 milyar olduğu tahmin edilen birbirleriyle iletişimdeki cihaz sayısının 2020’de 50 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Bütün bu gelişmelerin bizleri doğrudan ilgilendirmeyeceği ve etkilemeyeceğini düşünmek büyük bir hata olur. Çünkü geleceğin dünyası Endüstri 4.0 ile şekilleniyor ve geleceğin kurallarını koyuyor.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise bakanlığın temel hedeflerinden birinin, mesleki eğitim sisteminin bugünün bilgi ve teknolojisi ile uyumlu hale getirilmesi, sanayinin dijitalleştirilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması olan, 4. Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen yüksek nitelikli insan gücüne talebin artırılmasına cevap vermek olduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 2023, 2071 gibi iddialı hedefleri bulunan Türkiye’nin teknoloji oyununda yer alması gerektiğine işaret etti. Geç kalmadan yeni bir stratejinin belirlenmesinin ve bu stratejiyle küresel ihtiyaçlara cevap verecek ürün ve hizmetlerin üretilmesi gerektiğine işaret eden Erdem, “İnovasyon ve yaratıcılık konusunda Türkiye’nin genç nüfusunun harekete geçirilmesi gerekiyor.” dedi.

Erdem, “Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak için son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde yapılan yenilikler, okulların kalitesi ve öğrencilerin bilgi beceri düzeylerinin yükseltilmesi hedeflerimiz arasındadır.” diye konuştu. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimle ilgili bir kanun tasarısının bulunduğunu anımsatan Erdem, “Yapılan çalışmalarda temel hedeflerimizin en önemlilerinden birisi mesleki eğitim sistemimizin günümüz bilgi ve teknolojisi ile uyumlu hale getirilmesi, sanayinin dijitalleştirilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması olan 4. Sanayi devrimi olarak nitelendirilen endüstri 4.0 gibi yüksek nitelikli insan gücüne olan talebin arttırılmasına cevap vermektir.” ifadesini kullandı. MEB’e de bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Erdem, bu kapsamda son yıllarda eğitimde kullanılan teknolojinin altyapısını güçlendirme konusunda çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da devam etiklerine değindi. Özellikle mesleki ve teknik eğitimden mezun öğrencilerin endüstri 4.0’ın talep ettiği niteliklere sahip olması gerektiğinin farkında olduklarını, bunu çok önemsediklerini belirten Erdem, bu doğrultuda eğitim ve öğretim programlarını ve donanımları güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, kamu ve özel sektörün özellikle endüstrinin dijitalleştirilmesiyle ilgili bir hedefin içinde olduklarına işaret etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay da ülke genelinde 3 bin 291 okulda 135 binin üzerinde öğretmenle 1 milyon 754 bin 539 meslek lisesi öğrencisinin 53 alanda 205 dalda meslek eğitimi aldığını anlattı. Mesleki ve teknik öğrencilerinin genel ortaöğretim içindeki payının yüzde 44 dolayında olduğunu bildiren Gülay, bir başka deyişle liseye giden her 100 öğrenciden 44’ünün meslek liselerini tercih ettiğini aktardı. Gülay, endüstride 4. devrimin gerisinde kalmamak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu devrim gerçekleştiğinde yeni bir sistemin hayata gireceğini, veri depolama, süper bilgisayarlar, gelişmiş algoritmalar, dijital sağlık, üç boyutlu sistemler gibi teknolojilerin daha da çok kullanılır hale geleceğini kaydetti.

Açılış konuşmalarından sonra General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy “Dijital Sanayi ve İşgücünün Geleceği”, İTÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alp Üstündağ “Dijital Dönüşüm ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri” hakkında birer sunum geçekleştirdi. Daha sonra Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy “Sanayinin Dijitalleşmesi: Endüstri 4.0”, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Harun Demir “Endüstri 4.0 Çerçevesinde Ulusal Eğitim Politikalarının İncelenmesi ve Örnek Model Önerisi” ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Doç. Dr. Erkan Kaplanoğlu ” Mesleki Teknik Eğitimde Endüstri 4.0 Eğitim Modeli: Örnek Çalışma” hakkında birer sunum gerçekleştirdi.

????????????????????????????????????

 
 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 
 

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????