Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hk. Toplantının Ertelenmesi - Ankara Sanayi Odası

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü hk. Toplantının Ertelenmesi

    8 Ekim 2018

İşareti : 08/5000-2504
İrtibat : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,


ilgi: 01.10.2018 tarih ve 08/5000-2439 sayılı yazımız

İlgi yazımızda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İŞKUR arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandığı ve söz konusu protokol kapsamında mesleki eğitimlerin uygulama süreci, eğitim süresi, sınav ve belgelendirme aşaması, karşılanacak giderler, kursiyerlerin istihdamı ile MEGİP’in üyelere sunacağı kazanımlar hakkında bilgi vermek amacıyla 9 Ekim 2018 Sakı günü saat 10:00’da Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonunda bir toplantı düzenleneceği tarafınıza bildirilmiştir.

Ancak söz konusu toplantının tarihi ertelenmiş olup 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14:30’da Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonunda (Adres: ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Cad. No:7 Sincan/Ankara) gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin bilgi almak isteyen üyelerimizin Odamız (Deniz TUTAŞ, e-posta:deniz.tutas@aso.org.tr, Tel: 0312 417 12 00 -1323) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası