Mesleki Eğitim Konusunda Sanayicilerimizin Yaşadığı Sorunlar hk. - Ankara Sanayi Odası

Mesleki Eğitim Konusunda Sanayicilerimizin Yaşadığı Sorunlar hk.

 

Tarihi     : 12.03.2009
İşareti    : 13/11400-1103
 

 

 

Mesleki Eğitim Hakkındaki Sorunların Tespiti
 
Sayın Üyemiz;
 

Ülkemizde mesleki eğitimin uygulama ayağını oluşturan çıraklık eğitimi ve işletmelerde mesleki eğitim, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 9-26’ncı maddeleri ile düzenlenmektedir. Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleriyle, işletmelerimize pratik eğitime destek verme konusunda çeşitli görev ve sorumluluklar verilmektedir. 

 

Mesleki eğitimde işletmelerin görev ve sorumlulukları ile işverenin aday çırak ve çırağa karşı olan görev ve sorumlulukları, daha detaylı olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin sırasıyla 196 ve 200’üncü maddeleri ile hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte Odalarımıza da, 5174 sayılı Kanun’la, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapma görevi verilmiştir. 

 

Pratik eğitimin mesleki eğitim sistemindeki, işletmelerimizin ise pratik eğitimdeki kilit rolü münasebetiyle, işlerlik düzeyi ve yaşanan sorunların ne olduğuna ilişkin bir durum tespiti yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple, aşağıda sunulan soruların üyelerimizin görüşlerini yansıtacak şekilde cevaplanması ve  20 Mart 2009 Cuma gününe kadar Odamıza e-posta yoluyla bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 


 

 

 

Gönderilecek e-mail adresleri: meltem.kaya@aso.org.tr  elif.kaya@aso.org.tr 

 Çalıştırılan Çırak Sayısı