Meslek Bilgi Dosyaları - Ankara Sanayi Odası

Meslek Bilgi Dosyaları

Tarihi : 24.05.2013
İşareti : 08/5000
İrtibat : egitim@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Birliğin, Türkiye İş Kurumuna bağlı olarak kurulan “Mesleki Danışma Komisyonu” (MEDAK) üyesi olduğu bildirilmiştir. Söz konusu Komisyonun rehberliğinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, meslekleri tanıtan “Meslek Bilgi Dosyaları” hazırlanmakta ve kullanıcıların bilgisine
sunulmakta olduğu ifade edilmiştir.
 
Yasal düzenlemeler dikkate alınarak, Meslek Bilgi Dosyalarının içerik formatının yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir alt komisyon oluşturulmuştur. Bu Komisyonca hazırlanan ve yeni formata göre güncellenmiş olan Meslek Yüksek Okulu Meslek Bilgi Dosyaları’ na (215 adet), http://tobb.org.tr/Savfalar/Detav.aspx?rid=1165&lst=DuvurularListesi adresinden,
Fakülte Meslek Bilgi Dosyaları’na (237 adet), http://tobb.org.tr/Savfalar/Detav.aspx?rid=l 164&lst=DuvurularListesi adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Söz konusu Meslek Bilgi Dosyaları’na ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda görüşlerinizi 31 Mayıs 2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası