Mesleğe Yönelen Gençleri Okullandırma ve Sektörde Çalışanları Belgelendirme Top. hk. - Ankara Sanayi Odası

Mesleğe Yönelen Gençleri Okullandırma ve Sektörde Çalışanları Belgelendirme Top. hk.

Tarihi     : 24.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4379
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Ankara Valiliği Siteler Mesleki Eğitim Merkezi’nden alınan bir yazıda, örgün mesleki eğitimden ayrılarak çalışma hayatına yönelmiş gençleri eğitim çatısı altına almak, mesleki eğitimi sevdirmek, mesleki eğitimin kendileri ve ülke gelişmesindeki önemini kavramalarını sağlamak, hiçbir mesleki eğitimden geçmemiş fakat çalışma hayatına atılmış ya da kayıt altına alınmamış kişilerin çalışmışlıklarını değerlendirerek veya onların mesleki eğitime kayıt olmalarını sağlayarak kalfalık, ustalık, eğitici ustalık gibi belge sahibi olmalarını sağlamak, sahip olacakları belgenin kendileri, ulusal ve uluslararası boyuttaki önemini kavratmak, mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmuş gençleri milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda sağlıklı davranışlar geliştirmiş birey özelliğine sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.
 
29 Aralık 2009 Salı günü saat 14.00’de ANFA Altınpark ExpoCenter’da düzenlenecek olan “Mesleğe Yönelen Gençlerimizi Okullandırma ve Sektörde Çalışanları Belgelendirme” konulu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası