Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hk.

Tarihi     :03.12.2010
İşareti    :4/5000 – 4018
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Anılan Taslak hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 12.12.2010 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta edresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.    
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası