Merkez Bankası Kaynakları Eximbank Kredileri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Merkez Bankası Kaynakları Eximbank Kredileri Hk.

    29 Temmuz 2011

Tarihi     :29.07.2011
İşareti    :04/5000-2408
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Eximbank’ın yazısına atfen, T.C Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve Şartları Genelge”si ile Eximbank’a tanınan 2 milyar ABD doları tutarındaki limit dahilinde uygulanmakta olan “Sevk Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK) Uygulama Esasları”nın 01.08.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize edildiği bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede, yeni düzenlemeyle, ihracatçı firmalara Sevk Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK)’nin TL cinsinden de kullandırılmasının yanı sıra, 180 gün vade seçeneği de getirildiği, 180 gün vadeli kredilerin ilk 60 gününün Eximbank kaynaklarından finanse edileceği ve Eximbank nezdinde kısa vadeli aval limiti olan bankaların avalini taşıyan bonoların vadelerine 120 gün kala TCMB Reeskontuna götürüleceği ifade edilmektedir.
 
SÖRK programı kapsamında, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) için 40 milyon ABD doları, diğer firmalar için 20 milyon ABD doları tutarında olan firma limiti içerisinde TL kullanım imkanı;  180 gün vadeli kredilerde DTSŞ’ler için 10 milyon ABD doları, diğer şirketler için 5 milyon ABD doları karşılığı TL’nı aşmayacak şekilde belirlenmiş olup, 120 gün vadeli kredilerde söz konusu sınırlamanın getirilmediği belirtilmektedir.
 
Ayrıca, faiz oranının 120 gün vadeli krediler için %7, 180 gün vadeli krediler için %7,25 olarak belirlendiği bildirilmiştir.
 
Söz konusu kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubelerine yapılması gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası