Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) Hk.

    12 Eylül 2018

İşareti : 04/5000-2282
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususundaki uygulamaya kademeli olarak geçileceği vurgulanmakta olup, Ticaret Bakanlığı’ndan bilahare alınacak talimatın akabinde söz konusu uygulamaya geçileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, menşe ve dolaşım belgelerinin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)’nde stok takibinin yapılabilmesini teminen barkodlu basımının tamamlanmış olup, Odalarımıza dağıtımının yapılmaya başlandığı vurgulanmıştır.

D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) MEDOS üzerinden düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi uygulamasına 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenmeye başlanacağı kaydedilmiştir.

Barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS’tan takibi mümkün bulunmamakta olup, bu nedenle, hâlihazırda Odamız ve firma/gümrük müşaviri stokunda bulunan barkodsuz D-8 Mense İspat Belgesi. Mense İspat Belgesi (İran) ile Mense Belgesi (Malezya) sadece manuel olarak onaylanmaya devam edilecek diğer taraftan, söz konusu belgelerin barkodlu olarak basımı yapılanlarının ise MEDOS sistemi üzerinden elektronik ortamda onay işleminin tamamlanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno