MENA-OECD Çalışma Grubu Hakkında - Ankara Sanayi Odası

MENA-OECD Çalışma Grubu Hakkında

Tarihi  : 27.01.2014
İşareti : 
4/5000-403 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki altyapı projelerinin ekonomik önemine istinaden bu projelerin kamu ve özel sektör tarafından ortak finansmanı ve bu alanda ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümü gibi konular hakkında ilgili ülkeler ve paydaşlar arasında görüş alışverişinde bulunmak üzere 9 Aralık 2013 tarihinde “MENA-OECD Akdeniz’de Yatırım Güvenliği Çalışma Grubu”nun kurulmuş olduğu bildirilmektedir.
 
Söz konusu çalışma grubu bünyesinde yapılan değerlendirme neticesinde oluşturulan çalışma ekiplerine tavsiye niteliğinde ancak uluslararası düzeyde kabul görmüş, etki düzeyi yüksek rehber dökümanlar/politika önerilerinin hazırlanmasının hedeflendiği ve anılan dökümanların/önerilerin Aralık 2014 tarihinde düzenlenecek bir konferansta sunulmasının planlandığı belirtilmektedir. Adı geçen çalışma grubuna ilişkin belgelere http://www.oecd.org/mena/investment/ismedmeeting.htm adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu çalışma grubunun anılan tarihte gerçekleşen ilk toplantısı neticesinde OECD tarafından kaleme alınan “sonuç beyannamesi”nin bir örneğine ve bahsekonu çalışma grubuna ilişkin diğer belgelere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi(www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular” bölümünden erişilebilmektedir. 
 
 
Bu kapsamda, bilgilerinizi ve anılan çalışma grubu konuları kapsamında görüşülmesi arzu edilen, varsa ilave teknik konuların ve konuya ilişkin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere  görüşlerinizin en geç 29 Ocak  2014 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası