Medikal Malzeme İhtiyaçlarının Tedarik Edilmesi - Ankara Sanayi Odası

Medikal Malzeme İhtiyaçlarının Tedarik Edilmesi

Tarih: 24.05.2013 
İşareti: 05/5000-2020
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneler Birliği’nden alınan bir yazıda, bahse konu Birliğin Genel Sekreterliği’nin, Bağlı Sağlık tesislerinin ilaç ihtiyaçları ile Diş Hekimliğinde kullanılan medikal malzeme ihtiyaçlarının tedarik edilmesi konulu bir İstişare toplantısı yapacağı iletilmektedir.
 
Söz konusu etkinlik için öncelikli olarak sektör temsilcisi Tedarik Depolar ve aynı kulvarda faaliyet gösteren firma yöneticilerinin aşağıda belirtilen program dahilinde katılımlarının sağlanması gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 

SAYI NO
TOPLANTI ADI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI ADRESİ