MEDALLIA Forumu Hk. - Ankara Sanayi Odası

MEDALLIA Forumu Hk.

    12 Ekim 2011

Tarihi     : 12.10.2011
İşareti    : 05/5000-3090
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası’nın, Fransa’da ticareti geliştirmek için faaliyet gösteren UBIFRANCE, Fransız Ticaret Müşavirliği ve Türk-Fransız Ticaret Derneği tarafından düzenlenecek MEDALLIA Forumu’nu desteklediği ifade edilmektedir.
 
Bahse konu forumun, Fransa, Türkiye, Cezayir, Fas, Tunus, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Libya’dan 300 firma temsilcisini yeni ortaklıklar kurmak için 17-18 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da bir araya getirmeyi hedeflediği belirtilmektedir. İkili görüşmlerin yanı sıra bu ülkelerde iş yapma konusunda bilgilendirmenin de yapılacağı Forum’un, firmalarımızın yeni pazarlara açılmaları için oldukça faydalı bir çok-uluslu proje olduğunun düşünüldüğü ifade edilmektedir.
 
Söz konusu forumun programı ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası