MATRAH, VERGİ ARTIRIMI VE KAYIT DÜZELTME

    29 Ağustos 2018

İşareti : 05/5000-2183
İrtibat : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun uyarınca, mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri; gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, gelir/kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve tahakkuk eden vergileri Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeleri halinde bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Matrah ve vergi artırımından gelir / kurumlar vergisi mükellefleri, gelir / kurumlar stopaj vergisi mükellefleri ve katma değer vergisi mükellefleri faydalanabilecektir. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunanlar elektronik ortamda; bulunmayanlar ise, gelir, kurumlar veya katma değer vergileri mükellefiyeti yönünden bağlı olunan ya da muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında başvuru yapılabilecektir.

Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 1 Ekim 2018 (30.9.2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine (bu tarih dâhil) kadar katsayı uygulanmadan peşin ödeme avantajından yararlanarak ödeyebilecekleri gibi, talep etmeleri halinde 6 eşit taksitle (ikişer aylık dönemler halinde) kanunda belirtilen katsayı (1,045) uygulanarak da ödeyebileceklerdir.

7143 Sayılı Kanun ile mükelleflere, Stok, Kasa Mevcudu ve Ortaklar Cari Hesabını Düzelterek, Kayıtları Cezasız ve Faizsiz Olarak Gerçek Duruma Uygun Hale Getirmek ve Matrah / Vergi Artırımı Yapmak için kayıtlarını düzeltme imkanı da getirmiştir. Bu düzenleme hesap şişkinliklerinin düzeltilmesi, stokların gerçek durumla uyumlaştırılması açısından çok önemli fırsatlar sağlamaktadır.

Bu kapsamda, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden matrah ve vergi artırımının ve kayıt düzeltmelerinin, www.gib.gov.tr / www.turkiye.gov.tr adreslerinden, 31 Ağustos 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno