Maliyet Muhasebesi ve Mali Analiz Teknikleri Eğitimi - Ankara Sanayi Odası

Maliyet Muhasebesi ve Mali Analiz Teknikleri Eğitimi

    30 Ocak 2012

Tarihi : 30.01.2012
İşareti : 8/5000  
İrtibat : egitim@aso.org.tr / 4171200-1217
 
Sayın Üyemiz,
      
Maliyet muhasebesi, üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesine olanak sağlayan bir hesap ve kayıt sistemidir. Maliyet muhasebesi, işletmenin daha çok iç yapısını ilgilendiren üretim eylemleriyle ilgili olduğundan, bu muhasebe dalına, Analitik Muhasebe ya da İşletme Muhasebesi adı verilmektedir.
 
Maliyet muhasebesi, üretilen mamullerin maliyetinin hesaplanmasına imkân sağlamaktadır. Satın alınan hammade ve malzemelerin kayıtlanması, sınıflandırılması ve üretilen mamul için kullanılan miktarların hesaplanmasında maliyet muhasebesinden yararlanılır. Ayrıca üretilen mamül maliyetinin hesaplaması ve bu hesaba göre mamül satış fiyatının belirlenmesinde de maliyet muhasebesi verilerinden yaralanılınır.
 
İşletme yöneticileri eğer, üretimlerinde ürün çeşitliliğine gidecekse veya yeni bir ürün üretecekse bunların maliyetlerinin hesaplanmasında yine maliyet muhasebesinden yararlanacaklardır. Yeni bir üretim hattının kurulması veya kurulmaması konusunda karar verilirken maliyet muhasebesi verilerinden yararlanacaklardır. 
 
Bunun yanısıra,  mali analiz teknikleriyle işletmenin karlılık durumunun yeterli olup olmadığı, borç ödeme yeteneğinin mevcut olup olmadığı, borçlarının zamanında ödenip ödenmeyeceği, varlıklarının kullanış biçimlerinin verimli olup olmadığı gibi konular saptamaya çalışarak, işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu değişim analiz edilmektedir.
 
Bu doğrultuda Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından 10-11 Şubat 2012 tarihlerinde 09.30 – 16.30 saatleri arasında düzenlenen ve kontenjanın 40 kişi ile sınırlı olduğu “Maliyet Muhasebesi ve Mali Analiz Teknikleri Eğitimi” ne katılmak için ekte yer alan başvuru sürecini takip etmenizi rica eder, eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM KATILIMCI FORMU
 
o Eğitim ücretinin banka hesabına yatırılması (Dekontta eğitim adının açıklama olarak belirtilmesi gerekmektedir) 
o Katılım formunun doldurulması
o Katılım formu ve dekontun 4175205 nolu faksa gönderilmesi
Bankalar:
-Denizbank Söğütözü Ticari Şb. 4140-2344573-351 No’lu Vadesiz hesap (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.) IBAN: TR600013400000234457300008
-Türkiye İş Bankası Başkent Ticari Şubesi 4398-5869 (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.)
IBAN: TR390006400000143980005869
ASO İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: (0.312) 4171200 / 1217-1323-1324   Faks: (0.312) 4175205  E-posta: egitim@aso.org.tr 
Eğitim Yeri: Ankara Sanayi Odası / Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere
 

KATILIMCI FORMU
MALİYET MUHASEBSİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ