Mali Ulusal İşverenler Konseyinin İşbirliği Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mali Ulusal İşverenler Konseyinin İşbirliği Talebi Hk.

    22 Aralık 2010

Tarihi     : 22.12.2010                                 
İşareti    : 03/5000-4199
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Mali Ulusal İşverenler Konseyinin iki proje konusunda ülkemizle işbirliği yapmayı arzu ettiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, projelerin ilkinde, Koulikoro bölgesinde yer alan Kirina Tuğla Fabrikasında yapılacak yenileşme çalışmalarıyla üretimin artırılmasının öngörüldüğü, ikinci projede ise, Kayes bölgesindeki Bafoulabe Kireç Fabrikasının üretim kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu hususlarda görüşlerini bildirmek isteyen üyelerimiz Odamıza (Faks: 417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) görüşlerini iletebilirler.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası