MALİ MÜŞAVİRİMİZİN AÇIKLAMALARI HK. - Ankara Sanayi Odası

MALİ MÜŞAVİRİMİZİN AÇIKLAMALARI HK.

 

MALİ MÜŞAVİRİMİZİN AÇIKLAMALARI HK.

Tarihi     : 12.02.2009
İşareti    : 6/5000-726
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 19.12.2000 gün , 24265 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 10 sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı için ;

 

 2008 yılı aktif toplamı 1.484.000 ,-TL yı veya net satışları toplamı 2.967.900,- TL yı aşan ücretin ve hizmet işletmeleri 2009 yılında muhasebelerini 7/A seçeneğine göre tutacaklardır.

 2008 yılında aktif toplamı ve net satışları toplamı ikisi birlikte yukarıda belirtilen tutarların altında kalan  üretim ve hizmet işletmeleri ise 2009 yılında muhasebelerini 7/A seçeneğine göre tutmak zorunda değillerdir.Bu tür işletmeler 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birisini seçebileceklerdir.

 

Yine yukarıda belirtilen 10 sayılı Muhasebe Uygulama Genel Tebliği uyarınca ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı için ,

 

 -2008 yılı aktif toplamı 8.902.800,- TL yı , net satışları toplamı 19.785.900 ,-TL yı her ikisini birlikte aşmayan mükellefler 2008 yılı ile ilgili olarak verecekleri beyannamelere hiçbir ek mali tablo eklemeyecekler , bunlardan herhangi birisini aşanlar ise beyannamelerine yalnızca “Kar Dağıtım Tablosu” nu ekleyeceklerdir.

 

 Tüm mükelleflerce Bilanço ve Gelir tablolarının ise dipnotlu ve karşılaştırmalı olarak beyannamelere eklenmesi gerektiği hususunun gözönünde tutulması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası