MALİ MÜŞAVİRİMİZ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR HK. - Ankara Sanayi Odası

MALİ MÜŞAVİRİMİZ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR HK.

GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN 2009 TAKVİM YILINDA VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ HK.

Tarihi     : 06.01.2008
İşareti    : 6/5000-41
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

31.12.2008 gün , 27097 ( 6. mükerrer ) Resmi Gazetede yayımlanan 271 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisine tabi gelirlerin 2009 takvim yılında vergilendirilmesinde uygulanacak Gelir Vergisi tarifesinin yeniden belirlenmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

Bu açıklamalara göre 2009 takvim yılında uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi aşağıda belirtilmiştir.

Ø 8.700,-TL.’ye kadar %15

Ø22.000,-TL.’nin 8.700,-TL.’si  için 1.305,-TL.,fazlası %20

Ø50.000,-TL.’nin, 22.000,-TL.’si için 3.905,-TL., fazlası %27

Ø50.000,-TL.’den fazlasının 50.000,-TL.’si için 11.525,-TL., fazlası %35

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Gelir Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız.